Αθλητικό Μασάζ

Posted by on February 1, 2016

18ixgbfhi2ve7jpg

” Σε ένα περιβάλλον πολύ – πολύ δεκτικό η συνεισφορά της Ζωής στο μέγιστο βαθμό στη χαλάρωση που επιθυμούσα. Ανέδειξε την αξία του μασάζ & της προσφοράς του. μου υπέδειξε το κάτωθι πολύ σπουδαίο: ότι θα βάλω σε πρόγραμμα τη συστηματική επίσκεψη του για το δικό μου καλό μέσα στο χαοτικό κοινωνικό-οικονομικό σκηνικό που βιώνουμε. “ – Δημήτρης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *